TOBØ FISK

Prosjekt:         Fiskerbruk
Byggeareal:    8 200 m2
Sted:             Havøysund
Oppdrag:       Opptegning anlegg