Prosjekt:        Verksted
Byggeareal:   725 m²
Sted:            Havøysund
Byggeår:       Utvidelse av anlegg

NOTBØTERIET

Utpost AS | 2021 Ⓒ