top of page
Logo

TOBØ FISK

Prosjekt:         Fiskerbruk
Byggeareal:    8 200 m²
Sted:             Havøysund
Oppdrag:       Opptegning anlegg

bottom of page